09:14 17/12/2012

10 mẫu xe hay cho ngày... “tận thế”

Hữu Tuyến

Hãng tin MSN đã lựa chọn được 10 mẫu xe phù hợp cho ngày tận thế 21/12/2012