chebienthuysan

 • Khai thác thủy sản phải có quy hoạch

  Khai thác thủy sản phải có quy hoạch

  - 05/09/2019 09:00 0

  Khai thác nguồn lợi hải sản tạo ra giá trị 83.482 tỷ đồng và 3,3 tỷ USD xuất khẩu năm 2018...

 • HVG tiếp tục lên kế hoạch bán 2 công ty con

  HVG tiếp tục lên kế hoạch bán 2 công ty con

  - 12/06/2019 17:23 0

  HVG thông qua việc thoái vốn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thủy sản Hùng Vương Bến Tre (HVB) và thoái một phần vốn tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF)...