congtynhat

  • Làn sóng tẩy chay hàng Nhật ở Hàn Quốc

    Làn sóng tẩy chay hàng Nhật ở Hàn Quốc

    - 19/07/2019 17:20 0

    Người Hàn Quốc tẩy chay hàng hóa và dịch vụ Nhật Bản sau khi Nhật hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn...