Tương lai bấp bênh của Facebook dưới thời Tổng thống Biden

Tương lai bấp bênh của Facebook dưới thời Tổng thống Biden

Đức Anh

Chính quyền tổng thống Biden có thể lật lại điều khoản miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho các mạng xã hội. Điều luật này bảo vệ các công ty như Facebook khỏi bị kiện bởi những nội dung mà người dùng đăng tải...

Tương lai bấp bênh của Facebook dưới thời Tổng thống Biden

Chẩn đoán sớm và tăng hiệu quả điều trị bệnh nhờ AI

HỒNG VINH

Nhờ công nghệ, cụ thể là trí tuệ nhân tạo (AI), việc chẩn đoán trong lĩnh vực y tế đã thay đổi 20% trường hợp so với ban đầu và điều trị hiệu quả hơn với 43% trường hợp…...