Dồn dập các vụ sáp nhập hàng chục tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất chip

Dồn dập các vụ sáp nhập hàng chục tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất chip

Bình Minh

Ngành công nghiệp sản xuất con chip đang ở trong một giai đoạn sáp nhập lịch sử, nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh...

Dồn dập các vụ sáp nhập hàng chục tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất chip

Điện thoại "cục gạch" giảm mạnh, mở đường cho "smartphone 500 nghìn"

Thủy Diệu

Từ cuối năm 2019 đến nay, số lượng điện thoại "cục gạch" đã giảm khoảng 6-7 triệu máy...