07:51 31/12/2019

Cuối năm, một loạt cá nhân và tổ chức bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt cá nhân và tổ chức do giao dịch không báo cáo và công bố thông tin không đúng hạn

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cuối năm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một loạt cá nhân và tổ chức do giao dịch không báo cáo và công bố thông tin không đúng hạn.

Không báo cáo dự kiến giao dịch

- Ông Vũ Văn Đoài, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Hà Nội (mã ASD-UpCoM) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: từ ngày 15/12/2017 đến ngày 20/12/2017, ông Vũ Văn Đoài đã mua 168.000 cổ phiếu ASD nhưng không báo cáo SSC và HNX về việc dự kiến giao dịch.

- Công ty cổ phần Đầu tư IMG - tổ chức liên quan đến ông Võ Đông Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT GAS (mã MTG-UpCoM) bi phạt 55 triệu đồng do ngày 10/01/2018, Công ty cổ phần Đầu tư IMG đã bán 470.895 cổ phiếu MTG nhưng đến ngày 30/3/2018, Công ty mới báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch với HNX.

- Ông Nguyễn Khắc Bàng - người liên quan đến ông Nguyễn Đức Hưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (mã LPB) bị phạt 27,5 triệu đồng do từ ngày 25/01/2018 đến ngày 29/01/2018, ông Nguyễn Khắc Bàng, đã bán 108.400 cổ phiếu LPB, nhưng đến ngày 07/02/2018, HNX mới nhận được báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của ông Nguyễn Khắc Bàng.

- Bà Nguyễn Ánh Lệ, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 - Vinaconex 3 (mã VC3-HNX) bị phạt 30 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 02/04/2019, bà Nguyễn Ánh Lệ, cổ đông lớn của VC3 đã bán 190.000 cổ phiếu VC3, dẫn đến số lượng sở hữu của bà Nguyễn Ánh Lệ và người có liên quan là ông Nguyễn Hoài Anh giảm từ 4.049.400 cổ phiếu VC3, chiếm 14,27% xuống 3.859.400 cổ phiếu VC3, chiếm 13,6% (có sự thay đổi từ ngưỡng 14% xuống ngưỡng 13%). Tuy nhiên, bà Nguyễn Ánh Lệ không báo cáo SSC và HNX khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

- Công ty Cổ phần Anza - cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 505 (mã S55-HNX) bị phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể: Ngày 10/06/2019, Công ty cổ phần Anza, cổ đông lớn của S55 mua 20.030 cổ phiếu S55, dẫn đến số lượng sở hữu cổ phiếu tăng từ 2.187.041 cổ phiếu S55, chiếm 21,87% lên 2.207.071 cổ phiếu S55, chiếm 22,07%. Đến ngày 12/07/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Công ty cổ phần Anza.

Công bố thông tin không đúng hạn

- Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể: Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và trên trang thông tin điện tử của Công ty: Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm; Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2018, 2019; Giải trình biến động kết quả kinh doanh liên quan đến báo cáo tài chính quý I/2018; 

Công ty cũng không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trên trang thông tin điện tử của HOSE: Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ĐHĐCĐ bất thường năm 2018; Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2017, số 20/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2018; 

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của HOSE: Giấy xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/01/2018; Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018.

- Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình (Hòa Bình) bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2018.

- Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (Thái Nguyên) bị phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty báo cáo SSC không đúng thời hạn về các tài liệu như điều lệ Công ty; Bản cung cấp thông tin lãnh đạo mới bổ nhiệm; Báo cáo tài chính quý 1/2017.