15:41 27/05/2013

Đánh giá Honda CR-V 2013: Nâng cấp... nửa chặng đường

Khánh Huyền

Thay đổi một nửa ngoại hình, nâng cấp một phần nội thất, khả năng vận hành “được nọ bỏ kia”, Honda CR-V 2013 có gì đặc biệt?