11:16 05/09/2011

Đẩy nhanh lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải ôtô, xe máy

An Nhi

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ôtô, môtô 2 bánh

Hầu hết các loại ôtô hạng sang hiện nay đều đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao nhất là Euro 5 - Ảnh: Đức Thọ.
Hầu hết các loại ôtô hạng sang hiện nay đều đã đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao nhất là Euro 5 - Ảnh: Đức Thọ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ôtô, môtô 2 bánh sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu mới.

Trong đó đáng chú ý là việc đẩy nhanh việc nâng tiêu chuẩn khí thải áp dụng đối với ôtô. Cụ thể, từ ngày 1/1/2017 sẽ chính thức áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với ôtô, bỏ qua tiêu chuẩn khí thải mức 3. Từ ngày 1/1/2022 sẽ nâng lên tiêu chuẩn khí thải mức 5.

Đối với môtô 2 bánh, tiêu chuẩn khí thải mức 3 sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 1/1/2017.

Các mức tiêu chuẩn khí thải 3, 4 và 5 được giải thích là tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn gây ô nhiễm có trong khí thải tương ứng với các mức tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Euro 4 và Euro 5 được Ủy ban Kinh tế châu Âu hoặc Liên minh châu Âu áp dụng đối với xe cơ giới.

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe cơ giới mức 3, 4 và 5. Đồng thời, bộ này có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc nâng cao năng lực kỹ thuật, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát khí thải xe cơ giới theo lộ trình áp dụng.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng được giao nhiệm vụ tham gia, đề xuất biểu phí thử nghiệm khí thải do Bộ Tài chính ban hành đối với từng tiêu chuẩn khí thải cụ thể.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ sớm xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhiên liệu với chất lượng tương ứng các tiêu chuẩn khí thải áp dụng với xe cơ giới theo lộ trình.

Đối với Bộ Tài chính, Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng, ban hành mức phí thử nghiệm khí thải ôtô, xe máy đối với từng tiêu chuẩn khí thải được áp dụng.

Quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2011.