07:00 02/10/2010

Định mức sắm xe công sẽ có nhiều thay đổi

Nguyễn Lê

Chính phủ vừa có quy định mới về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước

Từ ngày 15/11/2010, định mức về mua sắm xe ôtô công sẽ có nhiều thay đổi.
Từ ngày 15/11/2010, định mức về mua sắm xe ôtô công sẽ có nhiều thay đổi.
Ngày 30/9, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 61/2010 (có hiệu lực từ ngày 15/11/2010), sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007 về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước.

Theo đó, các chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ôtô trong thời gian công tác gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại từng thời điểm, Thủ tướng quyết định chủng loại xe trang bị cho các chức danh trên theo đề nghị của Bộ Tài chính. Trước đó, mức quy định cho các chức danh trên tối đa là 900 triệu đồng/xe.

Được nâng từ mức 800 triệu đồng lên tối đa 1,1 tỷ đồng là xe ôtô phục vụ các chức danh như trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; bộ trưởng...

Giá mua xe ôtô phục vụ công tác cho các chức danh như phó trưởng ban của Đảng ở Trung ương, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, phó chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Phó chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; thứ trưởng... tối đa 920 triệu đồng/xe (mức cũ tối đa 700 triệu đồng/xe).

Cán bộ lãnh đạo cấp tổng cục, cục, vụ, viện thuộc bộ và cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; phó chủ tịch hội đồng nhân dân và phó chủ tịch ủy ban nhân dân, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách, ủy viên ban thường vụ thành ủy, tỉnh ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… được mua xe giá tối đa 720 triệu đồng/xe, trường hợp phải mua xe hai cầu thì mức tối đa là 1,04 tỷ đồng/xe.

Cũng theo quy định mới, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc các tổng công ty và các tập đoàn do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được mua xe tối đa 840 triệu đồng/xe (mức cũ là 650 triệu đồng).

Còn các chức danh ủy viên hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc các tổng công ty và các tập đoàn; giám đốc, phó giám đốc các công ty nhà nước cũng được nâng từ 550 triệu đồng lên tối đa 720 triệu đồng/xe.

Trường hợp có nhu cầu cần thiết phải trang bị xe cho các chức danh có tiêu chuẩn và xe phục vụ công tác cho các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có giá cao hơn mức quy định này thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương; chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá mua xe cao hơn quy định này nhưng không vượt quá mức 5%; Bộ trưởng tài chính quyết định đối với các trường hợp đặc biệt mua xe cao hơn mức giá quy định nhưng không vượt quá 15%, quyết định nêu rõ.

Quyết định cũng nói rõ, khi giá xe ôtô phổ biến trên thị trường tăng, giảm trên 20% so với các mức giá quy định nói trên thì Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định điều chỉnh cho phù hợp.