Điện Quang và chặng đường khốc liệt thành công ty nghìn tỷ

Điện Quang và chặng đường khốc liệt thành công ty nghìn tỷ

Bạch Dương

Cho đến thời điểm cổ phần hóa, Điện Quang vẫn chỉ là một công ty nhỏ với mức vốn 23,5 tỷ đồng...

Điện Quang và chặng đường khốc liệt thành công ty nghìn tỷ

Nhiều nét vẽ mới trong chân dung sếp Việt thời 4.0

Hà Nguyên

Đa số ứng viên tham gia khảo sát có nguyện vọng “đầu quân” về các tập đoàn đa quốc gia...