08:45 28/06/2015

“Đốt lốp” dàn xe Audi trị giá gần 100 tỷ đồng tại Phú Quốc

Đức Thọ

38 chiếc xe Audi với tổng trị giá gần 100 tỷ đồng đang được sử dụng để trình diễn những màn “đốt lốp” tại huyện đảo Phú Quốc