evnphattrien

  • Phần mềm quản lý đầu tư xây dựng do EVN phát triển đạt danh hiệu Sao Khuê 2018

    Phần mềm quản lý đầu tư xây dựng do EVN phát triển đạt danh hiệu Sao Khuê 2018

    - 23/04/2018 12:08 0

    Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng là một hệ thống quản lý thông tin tích hợp do EVN chỉ đạo mục tiêu, ý tưởng thiết kế và xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, được áp dụng thống nhất cho tất cả các đơn vị trong toàn tập đoàn...