21:08 11/10/2010

MHB hạ lãi suất cho vay VND

Khánh Hòa

Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long hạ lãi suất cho vay VND, khá mạnh ở một số nhóm đối tượng doanh nghiệp

Bộ phận tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại MHB.
Bộ phận tư vấn doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại MHB.
Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long thông báo hạ lãi suất cho vay VND, khá mạnh ở một số nhóm đối tượng doanh nghiệp.

Ngày 11/10, MHB cho biết bắt đầu áp dụng chính sách cho vay ưu đãi mới theo hướng giảm lãi suất cho một số đối tượng và theo các điều kiện cụ thể. Mức lãi suất ưu đãi có thể sẽ được giảm lên đến 20% lãi suất cho vay cùng loại tại thời điểm thực hiện cho vay.

Lãi suất cho vay trong lần điều chỉnh này của MHB giảm khá mạnh ở một số nhóm đối tượng doanh nghiệp.

Thông báo MHB cho biết sẽ ưu tiên ưu đãi lãi suất cho khách hàng vay để xây dựng các khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khu dân cư trọng điểm phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với phương án/dự án được MHB đánh giá khả thi và đảm bảo các điều kiện cho vay theo quy định.

Các doanh nghiệp vay vốn để thực hiện chương trình kinh tế - xã hội của Chính phủ nằm trong danh mục được ưu đãi tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng thuộc nhóm đối tượng cho vay theo chính sách trên.

Đặc biệt, các khách hàng vay là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xuất nhập khẩu đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của MHB (thanh toán bộ chứng từ, chuyển tiền, gửi tiền, dịch vụ thẻ…) với doanh số hoặc số dư tiền gửi bình quân tương đương dư nợ vay; khách hàng đã từng quan hệ tín dụng tại MHB từ 12 tháng trở lên không bị gián đoạn có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, vay trả nợ đầy đủ, đúng hạn và có uy tín sẽ là nhóm khách hàng trọng tâm trong chính sách cho vay này.

Bên cạnh đó, MHB cũng sẽ áp chính sách hạ lãi suất đối với các đối tượng khách hàng vay vốn là cá nhân (kể cả hộ gia đình) để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có số dư tiền gửi bình quân hàng quý từ 1 tỷ đồng trở lên đối với thành phố đô thị loại 1 và từ 500 triệu đồng trở lên đối với tỉnh và thành phố khác (bao gồm VND và ngoại tệ quy đổi) có thời hạn đã gửi tiền ít nhất 180 ngày.

Ngoài ra, để được ưu đãi lãi suất, khách hàng phải cam kết chuyển doanh thu từ hoạt động kinh doanh về MHB, phải sử dụng tất cả các sản phẩm dịch vụ tại MHB khi có nhu cầu.

Cùng với chính sách lãi suất trên, đại diện MHB cho biết cho biết sẽ rút ngắn tối đa thời gian xét duyệt hồ sơ và giải ngân. Trong đó, các khách hàng là cá nhân có thể xem xét giải quyết nhanh trong ngày (đối với hồ sơ đơn giản) kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ được quy định cụ thể trong từng sản phẩm tín dụng MHB, và trường hợp khác thì không quá 5 ngày làm việc.