09:09 03/03/2011

Nhập khẩu xe máy tháng 2: Giảm theo chiều thẳng đứng

Đức Thọ

Kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc tháng 2/2011 ước giảm theo chiều thẳng đứng cả về lượng lẫn giá trị

Có khả năng kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc trong một vài tháng tới sẽ còn sụt giảm - Ảnh: Đức Thọ.
Có khả năng kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc trong một vài tháng tới sẽ còn sụt giảm - Ảnh: Đức Thọ.
Kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc tháng 2/2011 ước giảm theo chiều thẳng đứng cả về lượng lẫn giá trị.

Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lượng xe máy nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 2 ước đạt 5.000 chiếc với giá trị kim ngạch 8 triệu USD, giảm đến 11.600 chiếc về lượng và 20 triệu USD về giá trị so với tháng liền trước.

Còn so với cùng kỳ 2010, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc tháng 2/2011 ước giảm khoảng 1.000 chiếc về lượng trong khi tăng 2 triệu USD về giá trị.

Tuy nhiên, cộng dồn hai tháng đầu năm 2011, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc ước đạt 21.600 chiếc và 36 triệu USD. Như vậy, mặc dù so sánh 2 tháng kế tiếp có sự sụt giảm mạnh mẽ, song do kim ngạch tháng 1 đạt mức cao cả về lượng (16.600 chiếc) lẫn giá trị (28 triệu USD) nên tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc vẫn tăng đến 21,2% về lượng và 72,4% về giá trị so với cùng kỳ 2010.

Việc kim ngạch nhập khẩu xe máy tháng vừa qua giảm mạnh có thể là do thị trường đã đi qua “điểm nóng” Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, mặc dù không nổi “bão giá” như ôtô song xe máy nguyên chiếc nhập khẩu cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề từ việc tỷ giá USD/VND tăng cao.

Kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc 4 tháng gần đây

Lượng (nghìn chiếc) Giá trị (triệu USD)
Tháng 11/20105,87
Tháng 12/2010812
Tháng 01/201116,628
Tháng 2/2011 (ước tính)58
Nguồn: Tổng cục Thống kê