noiroomngoai

  • Chi 5 tỷ USD mua Sabeco, tỷ phú Thái nới room ngoại 100%

    Chi 5 tỷ USD mua Sabeco, tỷ phú Thái nới room ngoại 100%

    - 12/11/2018 21:21 0

    Hội đồng quản trị Sabeco vừa ban hành nghị quyết thông qua việc không hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại doanh nghiệp này...