10:44 14/05/2015

Rolls-Royce trình làng mẫu siêu xe mới

DIỆU MINH

Phiên bản mang tên Wraith “Lấy cảm hứng từ thời trang” với mức giá 362.000 USD

<br>
<br>