01:05 11/10/2010

Sẽ phạt nặng xe ngoại giao vi phạm về chuyển nhượng

Phương Anh

Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu quản lý xe ôtô, môtô của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao

Hiện có nhiều xe ôtô thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ không tái xuất, tiêu hủy của các tổ chức, cá nhân đã hết nhiệm kỳ công tác Việt Nam, song đã không làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định.
Hiện có nhiều xe ôtô thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ không tái xuất, tiêu hủy của các tổ chức, cá nhân đã hết nhiệm kỳ công tác Việt Nam, song đã không làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định.
Theo nguồn tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã giao Bộ Tài chính chủ trì ban hành quy chế phối hợp về quản lý xe ôtô, môtô của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.

Trong đó, Phó thủ tướng chỉ đạo đối với số xe của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao đã về nước khi hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục tái xuất, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài về trường hợp trên là vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về nhập khẩu, quản lý sử dụng xe.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ Ngoại giao, Công an và Giao thông Vận tải kiểm tra và yêu cầu tổ chức, cá nhân đang sử dụng loại xe trên mà chưa có đủ thủ tục theo quy định thì phải nộp thuế và làm thủ tục lưu hành như áp dụng đối với xe nhập khẩu. Trường hợp không chấp hành thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo các quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, xe ôtô nhập khẩu của các đối tượng được hưởng ưu đãi, miễn trừ ngoại giao đã hết hạn công tác tại Việt Nam phải làm thủ tục tái xuất, chuyển nhượng hoặc tiêu huỷ; và phải làm các thủ tục trả biển, hủy đăng ký xe tại cơ quan cảnh sát giao thông.

Trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng không được miễn trừ thì đối tượng ngoại giao phải kê khai, nộp đủ các loại thuế, phí theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam tại thời điểm chuyển nhượng. Đặc biệt, nếu tự ý chuyển nhượng và không kê khai nộp thuế thì bị phạt từ 1 - 3 lần số thuế trốn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện có nhiều xe ôtô thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ không tái xuất, tiêu hủy của các tổ chức, cá nhân đã hết nhiệm kỳ công tác Việt Nam, song đã không làm thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy định.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, kể từ năm 1998 đến 31/8/2009, đã có 1.158 xe ôtô của các đối tượng ngoại giao đã hết thời hạn công tác tại Việt Nam chưa làm thủ tục chuyển nhượng.

Theo nhận định của Bộ Tài chính, việc để tồn đọng số lượng xe lớn như nêu trên chưa xử lý có nguyên nhân từ chính chính sách thuế và mức thuế suất thuế nhập khẩu chưa khuyến khích việc làm thủ tục chuyển nhượng xe ôtô của đối tượng ngoại giao, gây thất thu thuế cho Nhà nước.