08:48 01/06/2012

Sử dụng hộp số tự động thế nào mới hợp lý?

XE 360º

Chế độ N và P trong hộp số tự động khác nhau chỗ nào và sử dụng thích hợp vào thời điểm nào?

Chế độ N và P trong hộp số tự động khác nhau chỗ nào và sử dụng thích hợp vào thời điểm nào?
Chế độ N và P trong hộp số tự động khác nhau chỗ nào và sử dụng thích hợp vào thời điểm nào?
Tôi mới sử dụng xe số tự động và thường xuyên di chuyển trong thành phố vào giờ tan tầm. Mỗi khi dừng đèn đỏ hoặc đông người tôi hay chuyển cần số về vị trí P, không biết như vậy có đúng không? Chế độ N và P khác nhau ở chỗ nào và dùng tương ứng ở thời điểm nào?

Được biết là chế độ P đã bao gồm cả phanh tay sao ở nhiều xe số tự động tôi còn thấy có cả cần kéo phanh tay. Như vậy việc sử dụng thế nào cho đúng?

(Trương Hoàng Giang)