Việt Nam nợ nước ngoài gần 81 tỷ USD

Việt Nam nợ nước ngoài gần 81 tỷ USD

BẠCH DƯƠNG

Tính đến cuối 2015, nợ nước ngoài của Chính phủ lên tới 39,6 tỷ USD, nợ nước ngoài của doanh nghiệp đạt 41,22 tỷ USD...

Việt Nam nợ nước ngoài gần 81 tỷ USD

Đầu mối quản nợ công: “Tôi không đồng ý với giải trình của Chính phủ”

Nguyễn Lê

“Phải có một ông bộ trưởng chịu trách nhiệm thì mới giám sát và chất vấn được ông ấy”, theo Chủ tịch Quốc hội...