Cùng một tác giả

  • Thiếu an toàn cho người tiêu dùng tài chính

    Thiếu an toàn cho người tiêu dùng tài chính

    - 12/01/2021 09:06 0

    Bàn luận về vấn đề pháp lý bảo vệ người tiêu dùng tài chính nhiều ý kiến cho rằng, tại Việt Nam đối tượng này đang được bảo vệ theo các luật chung như Bộ Luật Dân sự, Luật Bảo vệ người tiêu dùng... ...