Cùng một tác giả

  • Đâu là thời điểm “ôtô hóa” ở Việt Nam?

    Đâu là thời điểm “ôtô hóa” ở Việt Nam?

    - 23/08/2008 08:29 0

    Khi thu nhập theo đầu người tăng tới một mức nhất định, nhu cầu di chuyển cá nhân sẽ đòi hỏi thuận tiện và thoải mái hơn...