Cùng một tác giả

  • Bất động sản công nghiệp: Sức bật của Đồng Nai và Long An

    Bất động sản công nghiệp: Sức bật của Đồng Nai và Long An

    - 02/08/2019 15:06 0

    Khi Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam được ký kết vào cuối tháng 6 vừa qua, cũng là lúc thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam được ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ...