tintucgia

  • Hệ lụy tin giả và ứng xử của doanh nghiệp

    Hệ lụy tin giả và ứng xử của doanh nghiệp

    - 16/04/2018 15:10 0

    Tác động của tin giả không chỉ đối với các cá nhân mà cả doanh nghiệp, thị trường, và thậm chí là mối quan hệ giữa các quốc gia...