23:46 15/11/2021

Tổng quan về thị trường xe điện toàn cầu

Đức Anh -

Xe điện là một phần quan trọng để giải bài toán về tương lai phát thải carbon ròng bằng 0 và thị trường xe điện đang tăng trưởng theo cấp số nhân...

Hiện tại, hầu hết các chính phủ trên khắp thế giới đều công nhận tầm quan trọng của phương tiện không phát thải này và đưa xe điện vào kế hoạch giảm phát thải carbon của mình. 

Đồ họa thông tin dưới đây mang đến cái nhìn tổng quan về thị trường xe điện toàn cầu, theo Scotch Creek Ventures và Visual Capitalist.

Nguồn: Scotch Creek Ventures/Visual Capitalist
Nguồn: Scotch Creek Ventures/Visual Capitalist