tuyentranh

  • Sẽ đặt thêm trạm thu phí tại BOT Cai Lậy?

    Sẽ đặt thêm trạm thu phí tại BOT Cai Lậy?

    - 30/09/2018 21:59 0

    Phương án đặt trạm ở cả hai tuyến tránh và tuyến chính; thu phí độc lập của từng tuyến được Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Tiền Giang đánh giá khả thi...