15:49 11/10/2012

Vấn nạn tranh cướp thương hiệu ở Trung Quốc

Hoài An

Đó là một thực tế làm đau đầu các nhà đầu tư khi có ý định xâm nhập vào thị trường Trung Quốc

<p>Một thực tế làm đau đầu các nhà đầu tư khi có ý định xâm nhập vào thị trường 
Trung Quốc đó là một loạt các doanh nghiệp bất ngờ phát hiện những thương hiệu 
của mình đã bị ai đó bảo hộ.</p>
<p>Một thực tế làm đau đầu các nhà đầu tư khi có ý định xâm nhập vào thị trường Trung Quốc đó là một loạt các doanh nghiệp bất ngờ phát hiện những thương hiệu của mình đã bị ai đó bảo hộ.</p>