15:15 02/08/2017

[Video] Xe vượt tắc đường "có một không hai" ở Mỹ

Kim Tuyến

Chiếc xe này có khả năng nâng cao 3m vượt qua các xe khác khi gặp tắc đường.

<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Được trang bị hệ thống thang thủy lực ở 4 bánh, chiếc xe có tên “Hum Rider” này có khả năng nâng cao tới 3m, vượt qua các xe khác khi gặp tắc đường – Video: Business Insider.</span></font>
<font face="Arial, Verdana"><span style="font-size: 13.3333px;">Được trang bị hệ thống thang thủy lực ở 4 bánh, chiếc xe có tên “Hum Rider” này có khả năng nâng cao tới 3m, vượt qua các xe khác khi gặp tắc đường – Video: Business Insider.</span></font>