Người Việt mua 1,6 triệu xe máy trong nửa đầu năm 2018

Người Việt mua 1,6 triệu xe máy trong nửa đầu năm 2018

Đức Thọ

Thị trường xe máy Việt Nam nửa đầu năm 2018 tiếp tục tăng trưởng thách thức ngưỡng bão hòa...

Người Việt mua 1,6 triệu xe máy trong nửa đầu năm 2018

16.500 xe Mazda đến tay khách hàng trong 6 tháng

Hương Giang

Nâng tổng số xe Mazda đến tay khách hàng vượt mốc 100.000 xe kể từ khi được phân phối chính thức tại Việt Nam...