Tiền

Tiền "né" blue-chips, chỉ số giằng co

Kim Phong

Khi thị trường không có yếu tố nào tích cực đủ để hỗ trợ phá vỡ vùng giá hiện tại thì thông tin khả năng tăng lô lên 1000 cổ phiếu trên HSX lại trở thành bước cản tâm lý cho nhà đầu tư...

Không tăng lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp?

Không tăng lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp?
Phúc Minh

Việc không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021 là phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, người lao động duy trì việc làm trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội...