Các kỹ năng thoát hiểm trong hỏa hoạn

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

Khó khăn của thị trường bất động sản có thể kéo dài đến quý 3/2024

Khó khăn của thị trường bất động sản có thể kéo dài đến quý 3/2024

Để phục hồi thị trường bất động sản, Chính phủ đang quyết liệt tháo gỡ vướng mắc với các Tổ công tác về tháo gỡ khó khăn cho các dự án. Đây là nỗ lực chưa từng có, tuy nhiên, kết quả chưa cao. Dự kiến thị trường này có thể còn khó khăn kéo dài đến quý 2, quý 3 sang năm...

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

Làm du lịch nông nghiệp cần “độc, lạ” không trùng lắp

Làm du lịch nông nghiệp cần “độc, lạ” không trùng lắp

Du lịch nông nghiệp nông thôn là không gian để sản phẩm OCOP quảng bá, phát huy và lan tỏa các giá trị về chất lượng, văn hóa, tri thức bản địa của từng địa phương, nâng cao giá trị và “xuất khẩu tại chỗ” đặc sản địa phương. Tuy nhiên, mỗi địa phương cần có sản phẩm du lịch nông nghiệp độc đáo, không trùng lập với nơi khác, thì mới có thể thu hút được du khách…

Tech Connect

Dân sinh