Giá bán các phân khúc nhà ở cuối năm có sự điều chỉnh
Bất động sản

Giá bán các phân khúc nhà ở cuối năm có sự điều chỉnh

Trước nhu cầu sản phẩm nhà ở được giữ vững, giá bán sơ cấp ở Hà Nội tiếp tục tăng. Còn thị trường thứ cấp dự báo có điều chỉnh về giá, đặc biệt là những sản phẩm mà nhà đầu tư sử dụng đòn bảy tài chính lớn, nhưng mức độ điều chỉnh các phân khúc có sự khác biệt…

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

TP.HCM thanh tra đột xuất lĩnh vực đất đai

TP.HCM thanh tra đột xuất lĩnh vực đất đai

Nhiệm vụ của đoàn thanh tra là xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định…

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

Dịch vụ logistics còn nhiều hạn chế cần khắc phục

Dịch vụ logistics còn nhiều hạn chế cần khắc phục

Chi phí dịch vụ logistics ở nước ta còn khá cao so với một số nước trên thế giới. Chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp chưa cao, còn thiếu những doanh nghiệp tiên phong tiến mạnh ra thị trường quốc tế...

Tech Connect

Dân sinh