Doanh nghiệp Việt đối mặt nhiều thách thức lớn trong những tháng cuối năm

Tài chính

Chứng khoán

Đầu tư

Bất động sản

Kinh tế số

Doanh nghiệp

Thế giới

Thị trường

Thủ tướng: Tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng

Thủ tướng: Tích cực mở rộng thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa các chuỗi cung ứng

Các Thương vụ, Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cần tập trung trao đổi, phân tích tình hình, chính sách của nước sở tại, từ đó khuyến nghị các biện pháp cụ thể giúp các địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong nước tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức hiện nay để phát triển, đa dạng hóa thị trường, mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng…
Điều chỉnh chính sách, giảm “gánh nặng trên lưng” doanh nghiệp

Điều chỉnh chính sách, giảm “gánh nặng trên lưng” doanh nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tăng mạnh. Đây là vấn đề cần tiếp tục được quan tâm, đòi hỏi cần thay đổi cách tiếp cận vấn đề, điều chỉnh chiến lược, chính sách để giảm thiểu, khắc phục và vượt qua được các khó khăn hiện nay...

Tech Connect

Dân sinh