Lợi nhuận ngân hàng 2021: Bắt đầu

Lợi nhuận ngân hàng 2021: Bắt đầu "ngấm" chi phí dự phòng?

Đào Vũ

Dự thảo sửa đổi Thông tư 01 mới khiến nợ xấu dần trồi lên và gây ra lo ngại về chu kỳ chi phí tín dụng cao. Điều này sẽ tạo ra sự phân hóa lớn trong lợi nhuận ngân hàng năm 2021...

Nhà đầu tư tranh thủ chốt lời T+3 sau phiên "sale-off"

Nhà đầu tư tranh thủ chốt lời T+3 sau phiên
Kim Phong

Nhiều cổ phiếu đã được tranh thủ chốt lời sau phiên giảm giá mạnh ngày 19/1, biên độ dao động lớn và suy yếu dần ...