Sự thực về tình trạng phát triển xe điện toàn cầu đang thế nào?

Sự thực về tình trạng phát triển xe điện toàn cầu đang thế nào?

Thế giới ô tô đang sàng lọc những nhà sản xuất ô tô nào đang sản xuất những chiếc xe điện có tính cạnh tranh. Theo nghiên cứu của Bloomberg, doanh số bán xe điện toàn cầu một số báo cáo cho rằng đang chậm lại, nhưng sự thực có thể không hoàn toàn đúng như vậy.
Vì sao chính sách tài chính cho ngành ô tô ở Việt Nam chưa hấp dẫn?

Vì sao chính sách tài chính cho ngành ô tô ở Việt Nam chưa hấp dẫn?

Dù được đánh giá là một trong những ngành công nghiệp đi đầu nhưng về tổng thể, ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mới đạt được những bước đi rất nhỏ trên chặng đường ghi tên vào bản đồ công nghiệp ô tô của thế giới. Một trong những lý do xuất phát từ những rào cản về cơ chế, chính sách pháp luật chưa được tháo gỡ.
Toyota bán 2 tỷ USD cổ phần thúc đẩy cải thiện quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản