Chủ đề: Nguy cơ xung đột kỹ thuật số toàn cầu – Giải pháp đảm bảo an ninh mạng cho Việt Nam

Kiên định con đường trở thành cường quốc an ninh mạng

Kiên định con đường trở thành cường quốc an ninh mạng

Việc thiết lập môi trường an toàn, an ninh mạng được coi là yếu tố then chốt, là tấm khiên để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đặc biệt, nếu đặt trong mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành cường quốc về an ninh mạng, thì việc nhận diện nguy cơ, tăng tiềm lực và sức mạnh nội tại, hiến kế đưa ra các giải pháp, chiến lược phát triển là điều cần thiết...
Liều thuốc thử đo “sức đề kháng” an ninh mạng Việt Nam

Liều thuốc thử đo “sức đề kháng” an ninh mạng Việt Nam

Mặc dù Việt Nam cách vùng chiến sự Nga - Ukraine đến gần 8.000 km, nhưng với các cuộc “nổ súng” trên không gian mạng vẫn khiến nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam bị “vạ lây”. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng đây là liều thuốc thử tốt nhất để đo “sức đề kháng” an ninh mạng Việt Nam...