Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2014

Ngân sách: Thu bấp bênh, chi “bền vững”

Nguyên Hà

Thu từ dầu thô, từ tiền sử dụng đất, từ hải quan chiếm khoảng 35% tổng thu ngân sách...

Nông nghiệp Việt Nam đang “tự giẫm chân mình”

Nguyên Hà

Người nông dân làm lợi cho đất nước rất nhiều nhưng bản thân họ lại thua thiệt...