Đại lý gom hàng đẩy giá hồ tiêu tăng mạnh

Đại lý gom hàng đẩy giá hồ tiêu tăng mạnh

Chu Khôi

Dữ liệu sơ bộ ngành hải quan vừa công bố cho thấy xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 3/2018 đạt 30.068 tấn, cao hơn rất nhiều so với ước báo trước đó...

Đại lý gom hàng đẩy giá hồ tiêu tăng mạnh

Đề xuất tăng thuế nhập khẩu với vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất được

Duyên Duyên

Đối với các loại vật liệu trong nước đã sản xuất được, đề xuất tăng thuế nhập khẩu trên cơ sở phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia WTO và cam kết quốc tế khác...