Hai bộ cùng xin miễn visa cho du khách 9 nước

Hai bộ cùng xin miễn visa cho du khách 9 nước

Ngô Trang

Việc miễn Visa cho khách du lịch đến từ những thị trường nguồn quan trọng sẽ trở thành động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch...

Tiếp tục loại 5 dự án xi măng ra khỏi quy hoạch

Tiếp tục loại 5 dự án xi măng ra khỏi quy hoạch Song Hà

Từ tháng 4/2013 đến nay, đã có 14 dự án nhà máy xi măng bị loại ra khỏi quy hoạch do nguồn cung có nguy cơ dư thừa...

BÌNH LUẬN