Đa số người Việt sẵn sàng đổi thông tin cá nhân lấy quà

Đa số người Việt sẵn sàng đổi thông tin cá nhân lấy quà

Đào Vũ

82% người tiêu dùng Việt được khảo sát cho biết sẵn sàng cho đi thông tin cá nhân để đổi lại quà miễn phí...

Đa số người Việt sẵn sàng đổi thông tin cá nhân lấy quà

Trung Quốc chiếm 98% tổng kim ngạch xuất khẩu nhãn Việt

Duyên Duyên

Phần lớn mặt hàng quả nhãn xuất khẩu của Việt Nam là sang thị trường Trung Quốc...