Việc làm nửa cuối năm: Nhu cầu lớn, cảnh giác “việc nhẹ, lương cao”

Việc làm nửa cuối năm: Nhu cầu lớn, cảnh giác “việc nhẹ, lương cao”

Nhật Dương

Nửa cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động tại thị trường Hà Nội chủ yếu tập trung vào các ngành thương mại, dịch vụ với mức lương từ 5 - 12 triệu đồng...

Việc làm nửa cuối năm: Nhu cầu lớn, cảnh giác “việc nhẹ, lương cao”

Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường lớn

Duyên Duyên

Nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc chiếm tỷ trọng 29,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong 7 tháng năm 2019...