Việt Nam có 26 ngành hàng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 9 tháng

Việt Nam có 26 ngành hàng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 9 tháng

Duyên Duyên

Cán cân thương mại hàng hóa trong 9 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 5,9 tỷ USD...

Việt Nam có 26 ngành hàng xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 9 tháng

Truy quét "hàng lậu online"

Bạch Huệ

Chiến dịch truy quét "hàng lậu online" sẽ được kéo dài đến năm 2020...