Ngành điều đặt mục tiêu hạ kim ngạch xuất khẩu xuống 3 tỷ USD

Ngành điều đặt mục tiêu hạ kim ngạch xuất khẩu xuống 3 tỷ USD

Kim Oanh

Xuất khẩu hạt điều năm 2017 đạt khoảng 3,52 tỷ USD, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới về chế biến, xuất khẩu nhân điều...

Ngành điều đặt mục tiêu hạ kim ngạch xuất khẩu xuống 3 tỷ USD

Victoria Healthcare và Sanford Health hợp tác chiến lược trên lĩnh vực y tế

Thùy Linh

Đây không chỉ là việc ký kết hỗ trợ chuyên môn với Victoria mà Việt Nam còn là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á cộng tác với Sanford health...