Nghịch lý: Học vấn cao đang có xu hướng thất nghiệp ngày càng nhiều

Nghịch lý: Học vấn cao đang có xu hướng thất nghiệp ngày càng nhiều

Nhật Dương

"Một thực tế khá thú vị ở Việt Nam là thanh niên càng học cao thì dường như có xu hướng thất nghiệp ngày càng nhiều, với từ 70-80% thanh niên thất nghiệp có trình độ từ cao đẳng trở lên"...

Nghịch lý: Học vấn cao đang có xu hướng thất nghiệp ngày càng nhiều

Xuất nhập khẩu 2019 sẽ vượt mốc 500 tỷ USD

Bạch Huệ

Tuy nhiên xuất nhập khẩu năm 2020 sẽ còn đối diện với các khó khăn thách thức, theo đánh giá của Bộ Công Thương...