Giá dầu bất ngờ tăng vọt tới 12%

Giá dầu bất ngờ tăng vọt tới 12%

Đan Nguyên

Bộ trưởng Năng lượng Venezuela khẳng định nội bộ OPEC đang đạt được sự đồng thuận về giải pháp giúp giá dầu tăng trở lại...

Giá dầu tiếp tục điệp khúc rơi sâu

Giá dầu tiếp tục điệp khúc rơi sâu Đan Nguyên

Một trong những khu vực dự trữ dầu lớn nhất của Mỹ chuẩn bị hết chỗ chứa...