Nhập khẩu xăng dầu đột nhiên tăng mạnh

Nhập khẩu xăng dầu đột nhiên tăng mạnh

Duyên Duyên

Xăng dầu nhập khẩu là mặt hàng tăng mạnh nhất trong các nhóm hàng nhập khẩu của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2018...

Nhập khẩu xăng dầu đột nhiên tăng mạnh

Việt Nam nhập siêu 11,57 tỷ USD từ Hàn Quốc trong 5 tháng

Duyên Duyên

Nếu so sánh với cùng kỳ năm 2017 thì giá trị nhập siêu từ thị trường Hàn Quốc đã giảm 11,4% trong 5 tháng đầu năm 2018...