Hai xu hướng tất yếu của ngành bán lẻ Việt Nam trong tương lai

Hai xu hướng tất yếu của ngành bán lẻ Việt Nam trong tương lai

Duyên Duyên

Địa phương hoá, cá nhân hoá đang là hai xu hướng nổi bật được các doanh nghiệp bán lẻ trong nước tiếp thu và áp dụng vào thị trường Việt Nam...

Hai xu hướng tất yếu của ngành bán lẻ Việt Nam trong tương lai

Nghi án Seven.Am cắt mác Trung Quốc: Tạm giữ 9.000 sản phẩm để điều tra

Bạch Huệ

Đội Quản lý thị trường số 14 đã tiến hành lấy 3 mẫu sản phẩm để giám định chất lượng...