Nhiều nhà máy mía đường thua lỗ: Bộ trưởng khuyên nên trồng nấm

Nhiều nhà máy mía đường thua lỗ: Bộ trưởng khuyên nên trồng nấm

Chu Khôi

Niên vụ mía đường 2018 -2019 là năm thứ 3 liên tiếp, ngành mía đường chịu sự tác động tiêu cực của khí hậu thời tiết, giá cả, thị trường trong nước và quốc tế...

Nhiều nhà máy mía đường thua lỗ: Bộ trưởng khuyên nên trồng nấm

Cán cân thương mại thâm hụt 750 triệu USD trong nửa đầu tháng 4

Duyên Duyên

Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/4, cán cân thương mại vẫn xuất siêu 620 triệu USD...