Campuchia đồng ý để Việt Nam lập “đường bay vàng”

Campuchia đồng ý để Việt Nam lập “đường bay vàng”

Song Hà

Trong tương lai, đường bay Hà Nội - Tp.HCM nhiều khả năng sẽ đi thẳng qua Lào và Campuchia...

CPI 8 tháng tại Tp.HCM thấp nhất trong 14 năm

CPI 8 tháng tại Tp.HCM thấp nhất trong 14 năm Thái Hà

Sau 8 tháng, CPI của thành phố lớn nhất cả nước đã tăng 1,27%, thấp nhất trong 14 năm qua...

BÌNH LUẬN