Du lịch Việt: Sẽ còn thay đổi lớn với công nghệ 4.0

Du lịch Việt: Sẽ còn thay đổi lớn với công nghệ 4.0

Duyên Duyên

Công nghệ 4.0 đang làm thay đổi phương thức và hành vi của ngành du lịch nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng...

Du lịch Việt: Sẽ còn thay đổi lớn với công nghệ 4.0

Giá hồ tiêu chạm mức thấp nhất trong 10 năm

Khôi Nguyên

Mức giá này được dự báo sẽ duy trì cho đến khi nguồn cung mới từ Ấn Độ và Việt Nam được đưa vào thị trường...