Thiếu nguồn cung, giá thịt lợn trong nước tăng nhẹ

Thiếu nguồn cung, giá thịt lợn trong nước tăng nhẹ

Duyên Duyên

Nếu so với cùng kỳ năm 2018 thì giá thịt lợn hơi trong nước đang cao hơn từ 25-30%...

Thiếu nguồn cung, giá thịt lợn trong nước tăng nhẹ

Doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu "khóc ròng" vì bị đánh đồng

Đoàn Trần

Các doanh nghiệp nhập khẩu khẩu phế liệu phải chịu hàng nghìn tỷ đồng chi phí lưu kho lưu bãi thời gian qua...