VCBS đồng tổ chức và tài trợ cuộc thi I-INVEST! 2019

VCBS đồng tổ chức và tài trợ cuộc thi I-INVEST! 2019

P.V

Năm 2019 là cột mốc đánh dấu chặng đường 10 năm trưởng thành và phát triển của cuộc thi I-INVEST!,...

VCBS đồng tổ chức và tài trợ cuộc thi I-INVEST! 2019

Sắp diễn ra hội thảo “Chuyển dịch số: Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển”

Ngọc Thủy

Chương trình diễn ra vào ngày 2/4/2019 tới đây, do NexEdu Việt Nam phối hợp cùng tập đoàn e-Learning Skillsoft tổ chức...