Năm 2020, thị trường bất động sản còn khó khăn hơn?

Năm 2020, thị trường bất động sản còn khó khăn hơn?

Nam Huyền

Không ít người lo ngại, đến 2020, thị trường bất động sản còn khắc nghiệt hơn ...

Năm 2020, thị trường bất động sản còn khó khăn hơn?

Bất động sản Hồ Tràm hưởng lợi từ hạ tầng

Ánh Thúy

Hồ Tràm là dải bờ biển dài nằm giữa Long Hải và Bình Châu, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu...