Hà Nội được giao tập trung kêu gọi đầu tư đường sắt đô thị

Hà Nội được giao tập trung kêu gọi đầu tư đường sắt đô thị

Nguyên Hà

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội gồm 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 318 km và một tuyến nhánh...

Hà Nội được giao tập trung kêu gọi đầu tư đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ có thêm 3 cầu vượt, hầm chui

Bảo Anh

Danh mục công trình trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 sẽ gồm 55 dự án, trong đó có 27 dự án sử dụng ngân sách và ODA...