Nguồn cung bất động sản khan hiếm vì chưa được “gỡ khó”

Nguồn cung bất động sản khan hiếm vì chưa được “gỡ khó”

Trà Giang

Nguồn cung nhà ở thiếu trầm trọng khiến cho các dự án tăng giá mạnh...

Nguồn cung bất động sản khan hiếm vì chưa được “gỡ khó”

Hà Nội đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch Thủ đô

Bảo Anh

Yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ cho Bộ Xây dựng các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ...