Hệ lụy condotel tăng trưởng nóng

Hệ lụy condotel tăng trưởng nóng

Lê Mây

Tại Việt Nam, tỷ lệ căn hộ condotel đang chiếm 56%, phòng khách sạn chỉ chiếm 44%...

Hệ lụy condotel tăng trưởng nóng

Thiết lập định danh mới bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Thu Anh

Kiến trúc là điều đầu tiên Sailing Club Villas Phu Quoc ngầm định tước vị của mình...