Nhận định chứng khoán tuần 24-28/11: “Có thể giảm về vùng 575”

Nhận định chứng khoán tuần 24-28/11: “Có thể giảm về vùng 575”

Hà Anh

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 24-28/11...

Blog chứng khoán: Đừng cố khôn hơn thị trường

Blog chứng khoán: Đừng cố khôn hơn thị trường iTrader

Có một câu rất thường thấy là “rác rưởi đầu vào thì rác rưởi đầu ra”. Các phép tính nếu không có số liệu chuẩn thì kết quả cũng sai lệch...

BÌNH LUẬN