Blog chứng khoán: Chờ cú sụt lớn

Blog chứng khoán: Chờ cú sụt lớn

iTrader

Tâm lý ức chế đang lên rất cao, chủ yếu vì thời gian điều chỉnh kéo dài lê thê mà dòng tiền cứ mất hút...

Blog chứng khoán: Chờ cú sụt lớn

Không giao dịch chứng khoán, Thủy sản Sóc Trăng bị phạt tiền

Hà Anh

Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng bị phạt 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán...