VN-Index
581,29  11,29  1,98%
HNX-Index
80,47  1,65  2,09%
DowJones
16.790,19  13,76  0,08%
Vàng
1.146,50  8,90  0,78%
USD
22.410,00  0,00  0,00%
Dầu thô
48,68  2,42  5,23%
Vào TPP, các nước được, mất thế nào?

Vào TPP, các nước được, mất thế nào?

An Huy

TPP có thể sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 11%, xuất khẩu tăng thêm 28% từ nay đến năm 2025...

NỔI BẬT

DÒNG SỰ KIỆN

Diễn đàn kinh tế Việt Nhật
  • HỢP TÁC VỚI