Quốc hội yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng mạng xã hội

Quốc hội yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp Việt xây dựng mạng xã hội

Hà Minh

Sẽ xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Việt Nam...

Duyệt 30.000 tỷ làm hạ tầng du lịch 3 năm tới

Duyệt 30.000 tỷ làm hạ tầng du lịch 3 năm tới
Song Hà

Đối với dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách Trung ương xem xét hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt...