Chính thức tăng lương từ 1/1/2019

Chính thức tăng lương từ 1/1/2019

Bảo Quyên

Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 160.000-200.000 đồng/tháng...

Gần một nửa giám đốc tài chính Mỹ lo xảy ra suy thoái kinh tế năm 2019

Gần một nửa giám đốc tài chính Mỹ lo xảy ra suy thoái kinh tế năm 2019
Đức Anh

Tâm lý bi quan về năm 2019 của các CFO là điều đáng chú ý bởi các nhà kinh tế chính thống dự báo năm tới Mỹ vẫn tăng trưởng, dù giảm tốc...