Ngày 23/10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước

Ngày 23/10, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước

Hà Vũ

Công tác nhân sự sẽ được tiến hành ngay từ ngày đầu tiên của kỳ họp thứ sáu của Quốc hội ...

Từ 1/7/2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng

Từ 1/7/2019 tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng/tháng
Nguyên Vũ

Từ ngày 1/7/2019 thực hiện điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công tăng 7% ...