"Bộ trưởng có "giận", chúng tôi vẫn nhắc!"

Nguyên Vũ

"Có bộ trưởng nói vui là bây giờ tôi gặp bà này tôi hãi, vì cứ thiếu cái gì là bị bà ấy nhắc", Trưởng ban Dân nguyện kể...

Techcombank, lợi nhuận lò xo nén và một cấu phần danh dự

Techcombank, lợi nhuận lò xo nén và một cấu phần danh dự
Minh Đức

Kế hoạch 10.000 tỷ đồng lợi nhuận Techcombank năm nay cũng… bình thường thôi...