Làm cách nào để huy động được 60 tỷ USD nhàn rỗi trong dân?

Làm cách nào để huy động được 60 tỷ USD nhàn rỗi trong dân?

Duyên Duyên

Chuyên gia WB cho rằng, nền kinh tế Việt Nam có tỷ lệ tích lũy trong dân cao, tới khoảng 60 tỷ USD nằm trong dân mà chưa được huy động hết...

Chứng khoán sáng 21/8: Tiếp tục giằng co, chỉ số vượt 970 nhờ trụ

Chứng khoán sáng 21/8: Tiếp tục giằng co, chỉ số vượt 970 nhờ trụ
Lan Ngọc

Độ rộng của sàn HSX khá tích cực nhưng VN-Index vẫn không thể tăng đột phá được vì mức tăng giá cổ phiếu vẫn rất nhỏ...