Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình trạng thiếu nhân lực hàng không

Thủ tướng yêu cầu báo cáo tình trạng thiếu nhân lực hàng không

AN NHIÊN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải báo cáo tổng thể về nhân lực ngành hàng không...

Thủ tướng: Xử nghiêm cán bộ lợi dụng quyền lực để nhũng nhiễu

Thủ tướng: Xử nghiêm cán bộ lợi dụng quyền lực để nhũng nhiễu
AN NHIÊN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải công khai hoá, áp dụng công nghệ để chống hành vi lợi dụng quyền lực nhũng nhiễu, tiêu cực...