VN-Index
588,02  1,24  0,21%
HNX-Index
79,19  -0,11  -0,13%
DowJones
17.702,22  -55,99  -0,32%
Vàng
1.085,60  -2,90  -0,27%
USD
22.270,00  0,00  0,00%
Dầu thô
43,07  -1,14  -2,58%
Xây dựng nông thôn mới: Sao dân thành phố không đóng góp?

Xây dựng nông thôn mới: Sao dân thành phố không đóng góp?

Nguyễn Lê

Một số địa phương huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản không có khả năng thanh toán...

NỔI BẬT

DÒNG SỰ KIỆN

Diễn đàn kinh tế Việt Nhật
  • HỢP TÁC VỚI