Chỉ còn một

Chỉ còn một "cứ điểm bảo toàn" vốn ngoại tại ngân hàng Việt mới niêm yết

Hoàng Vũ

Vốn ngoại tại các ngân hàng mới niêm yết còn lại "cứ điểm bảo toàn" cuối cùng sau đà lao dốc giá cổ phiếu...

Chi 16.200 tỷ đồng cải cách tiền lương, tinh giản biên chế trong 2019

Chi 16.200 tỷ đồng cải cách tiền lương, tinh giản biên chế trong 2019
Hà Vũ

Chiều 14/11, với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019...