VN-Index
565,77  4,52  0,81%
HNX-Index
79,34  1,90  2,45%
DowJones
18.312,39  13,51  0,07%
Vàng
1.207,00  0,30  0,02%
USD
21.770,00  0,00  0,00%
Dầu thô
58,80  0,81  1,40%
Lãi vay cao hơn vì vị thế “quốc gia thu nhập trung bình thấp”

Lãi vay cao hơn vì vị thế “quốc gia thu nhập trung bình thấp”

Nguyên Vũ

Thêm một lần Chính phủ khẳng định chỉ tiêu về dư nợ công được đảm bảo trong phạm vi giới hạn cho phép...

NỔI BẬT

DÒNG SỰ KIỆN

  • HỢP TÁC VỚI