Đại biểu thể hiện quan điểm rõ ràng để Quốc hội có quyết sách hợp lòng dân

Đại biểu thể hiện quan điểm rõ ràng để Quốc hội có quyết sách hợp lòng dân

Hà Vũ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các vị đại biểu thể hiện quan điểm rõ ràng về từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau...

Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới

Kinh tế Việt Nam thuộc nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới
Nguyên Vũ

Năm 2018, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% cao nhất kể từ năm 2008, thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới, theo báo cáo của Chính phủ ...