Xem xét giao tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tối thiểu 10%

Xem xét giao tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tối thiểu 10%

Đào Hưng

Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trụ cột quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững...

Xem xét giao tăng trưởng tín dụng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tối thiểu 10%

2020 không cấp bảo lãnh vay mới cho doanh nghiệp

Nguyên Vũ

Báo cáo tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến 2020 vừa được Chính phủ gửi đến các vị đại biểu Quốc hội...