Ngân hàng Nhà nước siết mạnh cho vay bất động sản, áp dụng từ 2020

Ngân hàng Nhà nước siết mạnh cho vay bất động sản, áp dụng từ 2020

Đào Hưng

Như định hướng đưa ra từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc siết lại giới hạn dùng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của các ngân hàng theo lộ trình 3 năm...

Ngân hàng Nhà nước siết mạnh cho vay bất động sản, áp dụng từ 2020

Một doanh nghiệp tại Tp.HCM nợ thuế hơn 164 tỷ đồng bị bêu tên

Duyên Duyên

Cục Thuế Tp.HCM vừa chính thức công khai danh sách gần 200 doanh nghiệp chây ì nợ thuế tại địa phương này...