Giá USD tự do tăng mấy ngày liên tục

Giá USD tự do tăng mấy ngày liên tục

Diệp Vũ

Tuy không tăng mạnh nhưng giá USD tăng liên tục trong mấy ngày gần đây, kéo giãn khoảng cách với giá USD ngân hàng...

Chi ngân sách “mềm đến tùy tiện”

Chi ngân sách “mềm đến tùy tiện” Nguyễn Lê

Đại biểu Quốc hội đề nghị ban hành luật ngân sách thường niên theo quy trình hai bước...

BÌNH LUẬN