Rút đề xuất chi ngân sách để xử lý nợ xấu: “Chính phủ đã đúng”

Rút đề xuất chi ngân sách để xử lý nợ xấu: “Chính phủ đã đúng”

Nguyên Thảo

Rút đề xuất dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước qua góc nhìn đại biểu...

Chuyện thuế với doanh nghiệp FDI dưới góc nhìn độc giả

Chuyện thuế với doanh nghiệp FDI dưới góc nhìn độc giả Song Hà

Không ngạc nhiên khi dư luận ngày càng tỏ ra khắt khe với vấn đề nộp thuế của các doanh nghiệp FDI...

BÌNH LUẬN