Ngân hàng tư nhân Việt Nam, khi tiền “rồng” bắt đầu vào nhà “tôm”

Ngân hàng tư nhân Việt Nam, khi tiền “rồng” bắt đầu vào nhà “tôm”

Minh Đức

Đã bắt đầu ghi nhận một nguồn vốn mới đến gửi ở một số ngân hàng cổ phần tư nhân trong năm qua...

Ngân hàng tư nhân Việt Nam, khi tiền “rồng” bắt đầu vào nhà “tôm”

Lượng tiền lớn sẽ chuyển hướng lãi suất cao?

Minh Đức

Chênh lệch lãi suất có được ở hướng dịch chuyển này khá lớn so với cách gửi truyền thống...