Giá USD lặng lẽ tái lập mốc 21.300 VND

Giá USD lặng lẽ tái lập mốc 21.300 VND

Minh Đức

Không dồn dập như những ngày đầu tháng này, nhưng tỷ giá USD/VND vẫn âm thầm tăng...

“Xử lý tham nhũng chưa tạo được niềm tin của dân”

“Xử lý tham nhũng chưa tạo được niềm tin của dân” Nguyên Hà

Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, vẫn còn tình trạng bao che, dung túng cho hành vi tham nhũng của cán bộ...

BÌNH LUẬN