Luật Chứng khoán sửa đổi: Nâng cao điều kiện phát hành, giảm rủi ro đầu tư

Luật Chứng khoán sửa đổi: Nâng cao điều kiện phát hành, giảm rủi ro đầu tư

Ánh Tuyết

Vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sẽ tăng gấp 3 lần và của doanh nghiệp chào bán trái phiếu cao gấp 30 lần so với luật hiện hành...

Luật Chứng khoán sửa đổi: Nâng cao điều kiện phát hành, giảm rủi ro đầu tư

SHB kích thích thanh toán không dùng tiền mặt

Thanh Nhung

SHB cùng lúc thêm nhiều ưu đãi cho khách hàng trong thanh toán không dùng tiền mặt...