Trì trệ tiến độ cổ phần hóa tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Trì trệ tiến độ cổ phần hóa tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Duyên Duyên

Đến nay, cả Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đều chưa triển khai cổ phần hóa được doanh nghiệp nào theo kế hoạch năm 2018...

Trì trệ tiến độ cổ phần hóa tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Giá vàng miếng giảm theo thế giới, USD tự do tăng nhẹ

Diệp Vũ

Đồng USD trên thị trường quốc tế đang tăng giá mạnh sau 5 ngày liên tiếp giảm...