Tỷ giá USD/VND còn giảm đến đâu?

Tỷ giá USD/VND còn giảm đến đâu?

Đào Hưng

Từ cuối tháng 6 cho tới nay, tỷ giá USD/VND đang có đợt điều chỉnh mạnh...

Tỷ giá USD/VND còn giảm đến đâu?

Vàng, USD cùng đứng giá

Diệp Vũ

Giá vàng và tỷ giá USD trên thị trường quốc tế đang biến động chậm lại do thiếu thông tin tác động...