Giảm lãi suất điều hành tác động thế nào tới mặt bằng lãi suất?

Giảm lãi suất điều hành tác động thế nào tới mặt bằng lãi suất?

Đào Vũ

Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất tại thị trường 2, tuy nhiên, để áp lực xuống thị trường 1 thì phải cần một thời gian dài...

Giảm lãi suất điều hành tác động thế nào tới mặt bằng lãi suất?

Tiền có dấu hiệu thừa, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu trở lại

Đào Hưng

Mặc dù lãi suất tín phiếu được hạ từ 2,75% xuống 2,5%, song 12.000 tỷ đồng chào thầu vẫn được các tổ chức tín dụng hấp thụ hầu như toàn bộ...