Hưng Thịnh Incons tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

Đại hội đã thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty về việc niêm yết 25.000.000 cổ phiếu ...

Đến tham dự đại hội có 147 cổ đông, đại diện cho hơn 92,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thùy Linh

09/11/2017 09:40

Ngày 5/11/2017, tại Trung tâm Hội nghị Capella, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (Hung Thinh Incons) - một thành viên thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh (Hung Thinh Corporation) đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017.

Đến tham dự đại hội có 147 cổ đông, đại diện cho hơn 92,5% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại đại hội, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã tổng kết và báo cáo hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua cũng như đề ra chiến lược phát triển mới của Công ty trong giai đoạn 2018 - 2021.

Cụ thể, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 ước đạt 2.500 tỷ đồng và 120 tỷ đồng, tương ứng EPS vào khoảng 4.800 đồng/cổ phần. Năm 2018, dựa trên những hợp đồng đã được ký kết trong năm 2017 lợi nhuận ước tính tăng 1,5 lần so với 2017.

Bên cạnh đó với hoạt động xây dựng các công trình, với chiến lược mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đầu tư trực tiếp vào các dự án bất động sản được Hội đồng Quản trị Công ty triển khai từ năm 2017, doanh thu và lợi nhuận của Công ty được dự báo sẽ tăng trưởng 20% mỗi năm trong các năm 2019 - 2021.

Đại hội đã thông qua tờ trình của Hội đồng Quản trị Công ty về việc niêm yết 25.000.000 cổ phiếu nhằm mang lại tính thanh khoản cho cổ phiếu và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Hiện tại, Công ty đã chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để thực hiện các thủ tục liên quan gửi các cơ quan chức năng. Đại hội cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp nhất để chính thức niêm yết cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.