Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số

Bức tranh kinh tế tháng 2/2019 tương đối khởi sắc khi thị trường xuất nhập khẩu đã nhộn nhịp ngay từ đầu năm, ngoài ra đây cũng là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay...

Đào Hưng

03/03/2019 13:15

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 1.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 2.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 3.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 4.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 5.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 6.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 7.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 8.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 9.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 10.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 11.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 12.

Kinh tế Việt Nam tháng 2/2019 qua các con số - Ảnh 13.