Muốn thuê nhà công vụ, ít nhất phải là thứ trưởng

Muốn thuê nhà công vụ, ít nhất phải là thứ trưởng

Nguyễn Lê

Những điểm đáng chú ý trong Luật Nhà ở (sửa đổi), vừa được Quốc hội thông qua chiều 25/11...

Chốt mức vốn pháp định kinh doanh bất động sản

Chốt mức vốn pháp định kinh doanh bất động sản Nguyễn Lê

Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản với 82,70% đại biểu tán thành...

BÌNH LUẬN