“Nội chiến” ở Vinaconex: “Kiểu gì cũng phải giải quyết, nếu không không thể phát triển”

“Nội chiến” ở Vinaconex: “Kiểu gì cũng phải giải quyết, nếu không không thể phát triển”

Bạch Huệ

Theo ông Nguyễn Đức Chi, việc đấu tranh giữa các cổ đông, tranh luận giữa ban điều hành và cổ đông là rất bình thường. Ở góc độ nào đó, đó cũng là nguồn gốc phát triển...

“Nội chiến” ở Vinaconex: “Kiểu gì cũng phải giải quyết, nếu không không thể phát triển”

Jack Ma: "Internet ngày nay quan trọng hơn so với điện thế kỷ trước"

Ngọc Trang

Dù công nghệ số đang ngày càng tạo ra những thay đổi lớn và nhanh chóng trên thế giới, nhiều người vẫn bị bỏ lại phía sau...