Những người thừa kế tỷ "đô" trẻ nhất thế giới

Những người thừa kế tỷ "đô" trẻ nhất thế giới

Ngọc Trang

Đây là những người sẽ thừa kế khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD từ cha mẹ ...

Những người thừa kế tỷ "đô" trẻ nhất thế giới

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

Ngọc Trang

Năm 2019 là lần đầu tiên có một thương hiệu vượt giá trị 200 tỷ USD kể từ khi danh sách của Forbes được công bố...