Cựu bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Từ doanh nghiệp lại về doanh nghiệp

Cựu bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng: Từ doanh nghiệp lại về doanh nghiệp

Yến Thanh

Cựu bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng được một doanh nghiệp giao thông mời làm cố vấn với đánh giá rằng ông là "một tài sản lớn"...

Hầu hết doanh nghiệp xây dựng đang làm trái ngành

Hầu hết doanh nghiệp xây dựng đang làm trái ngành Từ Nguyên

Nhiều doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng có ngành nghề chính là cơ khí, vật liệu xây dựng nhưng lại tập trung đầu tư bất động sản...

BÌNH LUẬN