Từ bán dạo dầu gội thành chủ nhân đế chế tỷ "đô"

Từ bán dạo dầu gội thành chủ nhân đế chế tỷ "đô"

Hoài Thu

Từ 700 USD ban đầu, John Paul DeJoria đã biến số vốn ban đầu ít ỏi đó trở thành một trong những công ty sản phẩm chăm sóc tóc lớn nhất thế giới...

Từ bán dạo dầu gội thành chủ nhân đế chế tỷ "đô"

Viettel Global báo lãi tăng mạnh

Thùy Linh

Trong 9 tháng đầu năm, Viettel Global đạt doanh thu 13.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ...