Những điều ít biết về người sáng lập kín tiếng của Huawei

Những điều ít biết về người sáng lập kín tiếng của Huawei

Hoài Thu

Chủ tịch Huawei Ren Zhengfei muốn lấy Apple làm gương và tuyên bố sẵn sàng đóng cửa công ty còn hơn trở thành gián điệp cho chính phủ...

Những điều ít biết về người sáng lập kín tiếng của Huawei

CPTPP: Doanh nghiệp nhà nước có doanh thu trên 16.000 tỷ hết vị thế độc quyền

Bạch Huệ

Doanh nghiệp nhà nước sẽ phải hoạt động theo cơ chế thị trường, không độc quyền...