Ai muốn sở hữu cổ phần Sabeco nhất và tại sao?

Ai muốn sở hữu cổ phần Sabeco nhất và tại sao?

Thành Trung

Sử dụng phương pháp loại trừ sẽ cho một kết quả tương đối phù hợp về tên tuổi bên mua có khả năng nhất...

Ai muốn sở hữu cổ phần Sabeco nhất và tại sao?

Thế giới Di động mua Trần Anh, Bộ Công Thương lo thị trường giảm cạnh tranh

Bạch Dương

Từ chỗ là đối thủ cạnh tranh của nhau, Trần Anh sẽ trở thành công ty con của Thế giới di động...