Trải nghiệm khách hàng - chìa khóa doanh nghiệp bứt phá thời 4.0

Trải nghiệm khách hàng - chìa khóa doanh nghiệp bứt phá thời 4.0

Quỳnh Nguyễn

Thời doanh nghiệp không thể làm đểu mà bán được hàng thì cạnh tranh trên cảm xúc của khách hàng sẽ tạo ra sự khác biệt, tăng trưởng bứt phá...

Trải nghiệm khách hàng - chìa khóa doanh nghiệp bứt phá thời 4.0

EVN giảm 86% báo cáo giấy và điện tử hoá các dịch vụ điện

Minh Anh

Những năm gần đây EVN tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tập đoàn...