Lương thưởng của CEO Microsoft gấp gần 250 lần nhân viên có "đáng đồng tiền bát gạo"?

Lương thưởng của CEO Microsoft gấp gần 250 lần nhân viên có "đáng đồng tiền bát gạo"?

Hoài Thu

Cổ đông của Microsoft đã đặt câu hỏi vì sao lương của CEO Satya Nadella cao hơn gấp gần 250 lần trung bình của nhân viên...

Lương thưởng của CEO Microsoft gấp gần 250 lần nhân viên có "đáng đồng tiền bát gạo"?

Châu Á sắp có vụ ly hôn tỷ USD

Ngọc Trang

Vợ cũ của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 3 Hàn Quốc đệ đơn lên toà án đòi hưởng hơn 42% cổ phần công ty, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD sau ly hôn...