Doanh nghiệp Việt có 100 đồng đi vay 65 đồng?

Doanh nghiệp Việt có 100 đồng đi vay 65 đồng?

Bạch Huệ

Ông Nguyễn Quang Thuân cho rằng tỷ lệ này khá an toàn và nó được thống kê từ hơn 1.000 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam...

Doanh nghiệp Việt có 100 đồng đi vay 65 đồng?

Vingroup từ bỏ Vinpearl Air, lãnh đạo Bộ Giao thông nói gì?

KIỀU LINH

Việc Vingroup đầu tư mạnh vào hàng không có thể dẫn đến dư thừa nguồn cung, gây lãng phí cho xã hội...