Mark Zuckerberg sắp vượt Warren Buffett về giá trị tài sản

Mark Zuckerberg sắp vượt Warren Buffett về giá trị tài sản

Thăng Điệp

Nếu “soán ngôi” của Buffett, ông chủ Facebook sẽ chỉ còn đứng sau Jeff Bezos và Bill Gates...

Mark Zuckerberg sắp vượt Warren Buffett về giá trị tài sản

Sau IPO, Nhà nước vẫn nắm 65% vốn điều lệ Vinalines

KIỀU LINH

Hình thức cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam là kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ...