Từ vô gia cư thành triệu phú nhờ buôn xe phế liệu

Từ vô gia cư thành triệu phú nhờ buôn xe phế liệu

Hoài Thu

Từng là người vô gia cư và làm giàu nhờ buôn xe phế liệu, ông Ron Sturgeon giờ đây mua hẳn cho mình một chiếc xe thể thao Bugatti Veyron giá 1,5 triệu USD vào ngày Giáng sinh...

Từ vô gia cư thành triệu phú nhờ buôn xe phế liệu

1% người giàu chiếm 80% tài sản được tạo ra trên thế giới 2017

Thăng Điệp

Cứ 5 USD tài sản được tạo ra trên thế giới trong năm 2017, thì có 4 USD rơi vào túi nhóm 1% giàu nhất...