Tổng giám đốc Hương Trần Kiều Dung: Tại FLC, mọi nhân viên đều có thể nêu quan điểm

Tổng giám đốc Hương Trần Kiều Dung: Tại FLC, mọi nhân viên đều có thể nêu quan điểm

Hải Yến

"Chúng tôi có tiếng nói chung về lòng nhiệt huyết, sẵn sàng đối mặt với thử thách"...

Tổng giám đốc Hương Trần Kiều Dung: Tại FLC, mọi nhân viên đều có thể nêu quan điểm

Điểm lại loạt ảnh diện suits của các nhà đầu tư trong Shark Tank Việt Nam

Thùy Linh

Shark Tank Việt Nam - "Thương vụ bạc tỷ" đã đi đến hồi kết...