Trải nghiệm khách hàng - chìa khóa doanh nghiệp bứt phá thời 4.0

Trải nghiệm khách hàng - chìa khóa doanh nghiệp bứt phá thời 4.0

Quỳnh Nguyễn

Thời doanh nghiệp không thể làm đểu mà bán được hàng thì cạnh tranh trên cảm xúc của khách hàng sẽ tạo ra sự khác biệt, tăng trưởng bứt phá...

Trải nghiệm khách hàng - chìa khóa doanh nghiệp bứt phá thời 4.0

Bamboo Airways và những nỗ lực đằng sau danh hiệu “Hãng hàng không dịch vụ tốt nhất”

Thu Huyền

Định hướng 5 sao" là mục tiêu được hãng hàng không mới Bamboo Airways khẳng định rõ nét khi miêu tả về mục tiêu dịch vụ...