Vietcombank lãi trước thuế 5.875 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế quý 4 của Vietcombank giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 1.696 tỷ đồng, lũy kế năm 2014 đạt 5.875 tỷ đồng...

Cũng tính đến ngày 31/12/2014, nợ xấu của Vietcombank đạt gần 7.500 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng dư nợ.

Hà Anh

27/02/2015 00:01

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2014.

Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 4 tăng gần 20% so với cùng kỳ đạt 3.258 tỷ đồng, lũy kế năm 2014 tăng 9,2% so với cùng kỳ đạt 11.775 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kinh doanh ngoại hối trong quý 4 đạt 269 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.345 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh trong quý 4 đạt 57 tỷ đồng, lũy kế đạt 199 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong quý 4 lại lỗ 19 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước lãi 65 tỷ, lũy kế cả năm đạt 214 tỷ đồng.

Cũng trong quý 4, lợi nhuận thuần từ góp vốn đầu tư của Vietcombank đạt 138 tỷ đồng, lũy kế cả năm đạt 210 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 783 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.787 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 4 giảm nhẹ so với cùng kỳ đạt 1.696 tỷ đồng, lũy kế đạt 5.875 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 1.339 tỷ, lũy kế đạt 4.610 tỷ đồng, tăng 5% so với 2013.

Cũng tính đến ngày 31/12/2014, nợ xấu của Vietcombank đạt gần 7.500 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng dư nợ. Về nhân sự, cũng tính đến 31/12/2014, cán bộ nhân viên của Vietcombank đạt 14.099 người, tăng thêm 235 người so với hồi cuối năm ngoái.