Dùng 20 tài khoản "chơi" DAH, một nhà đầu tư bị phạt 550 triệu đồng

Nhà đầu tư cá nhân này đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy, không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Đào Thị Khuê - Ảnh minh họa.

Hà Anh

10/11/2017 17:45

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đào Thị Khuê (Thái Nguyên).

Cụ thể, bà Đào Thị Khuê bị phạt 550 triệu đồng do bà này đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã DAH-HOSE).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy, không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Đào Thị Khuê.

Được biết, công ty báo lãi quý 3/2017 chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng, giảm 70,73% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm mạnh do giá nguyên vật liệu đầu vào có sự biến động làm tăng giá vốn hàng vốn hàng bán của công ty làm cho lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty giảm so với cùng kỳ.