VN-Index
609,27  10,47  1,75%
HNX-Index
65,19  -0,09  -0,13%
DowJones
17.042,90  28,32  0,17%
Vàng
1.267,10  14,00  1,09%
USD
21.210,00  0,00  0,00%
Dầu thô
93,10  2,04  2,14%
Tỷ giá USD/VND vào đợt biến động mới?

Tỷ giá USD/VND vào đợt biến động mới?

Minh Đức

Liên tiếp tăng, tỷ giá USD/VND đang manh nha một đợt biến động mới...

NỔI BẬT

DÒNG SỰ KIỆN

  • HỢP TÁC VỚI