PV Power lên sàn HOSE với giá 14.900 đồng/cổ phiếu

Ngày 14/1 tới, 2.341.871.600 cổ phiếu POW sẽ chính thức niêm yết trên HOSE với giá 14.900 đồng/cổ phiếu ...

Trang web của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty Cổ phần.

Hà Anh

04/01/2019 14:54

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV Power) với mã chứng khoán POW.

Theo đó, ngày 14/1 tới, 2.341.871.600 cổ phiếu POW sẽ chính thức niêm yết trên HOSE với giá 14.900 đồng/cổ phiếu với biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá tham chiếu. Như vậy, POW được định giá khoảng 34.894 tỷ đồng.

PV Power có vốn điều lệ thực góp hơn 23.418 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, Hà Nội.

Tính đến ngày 8/11/2018, cổ đông lớn nhất của PV Power là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 79,94% tương ứng 1.872.141.477 cổ phiếu.

Cũng tính đến ngày 8/11, cơ cấu cổ đông của Tổng công ty gồm 6.606 cổ đông trong nước nắm giữ 85,73% - trong đó, tổ chức là 47 và 6.558 cổ đông cá nhân. Cổ đông nước ngoài nắm giữ 14,27% - trong đó, 77 tổ chức và 91 cá nhân.

Hiện công ty có 6 công ty mà PV Power nắm quyền kiểm soát, chi phối gồm: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; Công ty Cổ phần Thủy điện ĐakĐrink; Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na; Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn; Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí và 2 Công ty liên doanh, liên kết gồm: Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến; Công ty Cổ phần Năng lượng Sông Hồng.