Trả đũa ông Trump, Ấn Độ áp thuế lên hàng Mỹ

Trả đũa ông Trump, Ấn Độ áp thuế lên hàng Mỹ

Bình Minh

Vào hôm 1/6, ông Trump tuyên bố ngừng áp dụng chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) đối với Ấn Độ...

Trả đũa ông Trump, Ấn Độ áp thuế lên hàng Mỹ

Các nguyên thủ quốc gia đi xe gì?

Đức Anh

Nhiều nguyên thủ quốc gia lựa chọn limousine của các thương hiệu như Bentley, Cadillac, Mercedes...