Ông Trump dọa đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

Ông Trump dọa đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

An Huy

Trung Quốc ngay lập tức cảnh báo trả đũa, khiến căng thẳng thương mại leo thang nhanh chóng...

Ông Trump dọa đánh thuế thêm 200 tỷ USD hàng Trung Quốc

New Zealand chuẩn bị đánh thuế du khách nước ngoài

Phương Linh

Lượng khách du lịch đông gần bằng dân số đang khiến cơ sở hạ tầng tại nhiều nơi của New Zealand xuống cấp và nguồn thu từ thuế du lịch sẽ giúp xử lý vấn đề này...