Doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 20 tỷ USD trong 11 tháng

Thặng dư thương mại của khối doanh nghiệp FDI lên tới 19,7 tỷ USD trong khi thặng dư của cả nước là 2,98 tỷ USD...

Một doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Bạch Dương

19/12/2016 13:50

Theo số liệu thống kê vừa công bố của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11/2016 của cả nước đạt gần 32,51 tỷ USD, tăng 4% tương ứng tăng hơn 1,26 tỷ USD so với tháng trước. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 16,13 tỷ USD, nhập khẩu đạt gần 16,38 tỷ USD.

Luỹ kế 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt  hơn 316,9 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 159,94 tỷ USD và nhập khẩu đạt hơn 156,96 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa cả nước tháng 11/2016 thâm hụt 243 triệu USD, đưa mức thặng dư thương mại 11 tháng lên 2,98 tỷ USD.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI trong tháng 11/2016 đạt kim ngạch gần 21,09 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 11,6 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 9,48 tỷ USD.

Luỹ kế 11 tháng xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 205,2 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu là hơn 112,45 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu là hơn 92,75 tỷ USD.
Doanh nghiệp FDI xuất siêu gần 20 tỷ USD trong 11 tháng 1
Tình hình xuất khẩu 11 tháng năm 2016.

Đáng chú ý, thặng dư thương mại tháng 11 của khối FDI lên tới 2,12 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này 11 tháng lên 19,7 tỷ USD.

Trước đó, trong báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đánh tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đặc biệt ở khu vực công nghiệp chế biến thấp hơn kỳ vọng.

Trong khi đó, nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản sụt giảm tới 33,6% có nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm kim ngạch xuất khẩu dầu thô.

Thị trường xuất khẩu 10 tháng năm nay có sự suy giảm ở ASEAN, tăng trưởng mạnh ở Trung Quốc đạt 24% so với cùng kỳ.