Thị xã Bà Rịa sẽ được nâng cấp lên thành phố

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu...

Nguyên Vũ

16/07/2012 18:27

Tại phiên họp chiều 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành chủ trương thành lập thành phố Bà Rịa thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, theo tờ trình của Chính phủ.

Thành phố Bà Rịa được thành lập trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Bà Rịa. Gồm 8 phường đang thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân và 3 xã có đầy đủ cả hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân.

Theo hồ sơ của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại 3 vào năm 2007. Sau hơn 4 năm thị xã đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị đến nay cơ bản đã đủ các tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc tỉnh và đang tiếp tục xây dựng để nâng cấp đô thị đến năm 2015 thành phố Bà Rịa sẽ đạt đô thị loại 2.

Thị xã Bà Rịa hiện tại có diện tích tự nhiên  9.146,5ha, quy mô dân số tính đến ngày 31/12/2010 là 122.424 người. Cũng ở thời gian này, GDP bình quân đầu người đạt trên 2.950USD/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006 – 2010 là 19,32%.

Sau khi trở thành thành phố, Bà Rịa đặt mục tiêu giữ mức tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 20% -  21%. Trong đó cơ cấu kinh tế: thương mại - dịch vụ 42,71%, công nghiệp - xây dựng  56,16%, nông nghiệp và thủy sản 1,13%. GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 6,962USD. Xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế - thương mại- dịch vụ của tỉnh.