Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số

Bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 tiếp tục giữ được xu hướng tích cực với điểm nhấn là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát...

Đào Hưng

05/05/2019 22:37

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 10.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 11.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 12.

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam tháng 4/2019 qua các con số - Ảnh 13.