Uber ra mắt mẫu thử nghiệm "taxi bay"

Uber vừa ra mắt mẫu "taxi bay" tại hội nghị Uber Elevate Summit thường niên và dự kiến bắt đầu bay thử nghiệm từ năm 2020...

Đức Anh

09/05/2018 11:21

Video: CNN/Uber